Kategoria: Egzamin

WYDAWANIE DYPLOMÓW, SUPLEMENTÓW DO DYPLOMÓW, ŚWIADECTW Z KWALIFIKACJI

W dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00÷11.00 będą wydawane przez wychowawców dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa z kwalifikacji oraz informacje o wynikach egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2020.
Po odbiór w/w dokumentów może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
klasa III TB – mgr Monika Czech – sala 207
klasa III TG – mgr Karina Mróz – sala 204
klasa III Br – mgr Adam Mażysz – sala gimnastyczna
Pozostali zdający – odbiór w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście lub upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia do pobrania na stronie szkoły w zakładce DRUKI I DOKUMENTY.

Read More

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020 R.

Na egzamin zdający zgłaszają się o godzinie podanej przez wychowawcę klasy, absolwenci 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z danej kwalifikacji.
Każdy zdający musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, własny czarno piszący długopis, przybory wymienione w Komunikacie dyrektora CKE, maseczkę oraz rękawiczki.
Podczas obydwu części egzaminu  zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.
Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.
Wszyscy zdający proszeni są obowiązkowo o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu – załączniki:
– wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r.
– harmonogram
– przybory dozwolone

Read More

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że od 26 maja 2020 r. w sekretariacie szkoły znajdują się do odbioru dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum 2019/2020, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Odbiór osobisty lub upoważnienie do odbioru pełnoletniego członka rodziny.
Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.
Przypominamy, że obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust oraz zachowanie bezpiecznej odległości – minimum 1,5 m.
Tel. 15 822 36 55
Wzór upoważnienia
http://budowlanka.tbg.net.pl/wp-content/uploads/2018/05/upowa%C5%BCnienie.pdf

Read More

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE DLA SESJI STYCZEŃ-LUTY 2020

Informujemy, że w naszej szkole wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego w piątek 20 marca 2020 r.
Uczniowie i absolwenci, którzy nie zdali egzaminu a chcą przystąpić do niego w sesji czerwiec-lipiec 2020 r. – składają deklaracje do 31 marca 2020 r.
Deklarację należy wypełnić i własnoręcznie podpisać a następnie przesłać skan lub wyraźne, czytelne zdjęcie na adres e-mail do sekretariatu szkoły zsbtbg@pro.onet.pl.
W razie problemów proszę się kontaktować z Kierownikiem Kształcenia Praktycznego przez system Librus lub na e-maila szkoły.
Halina Łazowska

Read More

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń/luty 2020

Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.:

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna