1. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ 2022 – 2023 
 2. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 2022 – 2023
 3. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA MATURALNEGO I DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – Wzór upoważnienia
 4. JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM INTERNATU? Podanie PDF 
 5. REGULAMIN INTERNATU
 6. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu Pobierz statut
  Statut Szkoła Branżowa I Stopnia
 7. Ogólna klauzula informacyjna ZS3 06.10.2022
 8. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny ZS3 06.10.2022
 9. Zgoda na przetwarzanie (udostępnienie, publikację) wizerunku ucznia Szkoły ZS3 06.10.2022
 10. Podanie Internat bursa po zmianach 04.2019
 11. Podanie o egzamin poprawkowy 2020
 12. Przedziały punktowe ocen semestralnych i końcoworocznych
 13. Procedury postępowania w przypadku nieusprawiedliwionych godzin w ZS nr 3 „Budowlanka” w Tarnobrzegu
 14. REGULAMIN praktyk – zatwierdzony ZS 3 w Tarnobrzegu
 15. Podanie Branżowa Szkoła II stopnia
 16. Oświadczenie RODO
 17. Upoważnienie – duplikat świadectwa