Miesiąc: sierpień 2022

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

🖊TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
▶️CZWARTEK (25.08.2022 r.)
GODZ. 9.00 – J. POLSKI, sala 20
GODZ. 9.00 – FIZYKA, sala 109
GODZ. 10.00 – CHEMIA, sala 109
GODZ. 11.00 – BIOLOGIA, sala 22
▶️PIĄTEK (26.08.2022 r.)
GODZ. 9.00 – MATEMATYKA, sala 109 (uczniowie Pani mgr Doroty Zioło i Pani mgr Grety Tomczyk-Jarosz)
GODZ. 9.00 – JĘZYK ANGIELSKI, sala 20
▶️PONIEDZIAŁEK (29.08.2022 r.)
GODZ. 9.00 – MATEMATYKA, sala 22 (uczniowie Pani mgr Eweliny Szczytyńskiej- Rybus)
(Uwaga!! Terminy te to nie poprawka maturalna!)

Read More

MATURA DO POPRAWKI

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej, w części pisemnej obędzie się 23 sierpnia 2022 r.o godzinie 9:00.
Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.
Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.
Wyniki egzaminu będą dostępne w dniu 9 września br. w serwisie ZIU. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 9 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
http://www.oke.krakow.pl/inf/

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna