Informacje dla uczniów zdających maturę w 2023 roku.

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

CKE przypomina o materiałach dotyczących egzaminu w Formule 2023

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa – PDF

 

 

Informacje dla uczniów zdających maturę w 2021 roku.

Wzór upoważnienia do odbioru świadectwa – PDF

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkołę w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dla uczniów zdających maturę w 2020 roku.

Informacja dyrektora CKE na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów