Kategoria: Staże

Praktyki zagraniczne „Mobilność – szansa na sukces”

Kolejnym etapem realizacji tego projektu było zebranie komisji rekrutacyjnej. Po przeliczeniu punktów komisja zakwalifikowała kandydatów, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe. Punkty przyznawane były w następujących kategoriach: zachowanie, średnia ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, ocena z języka angielskiego oraz rekomendacja nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKZ. Wyłoniona została grupa dziewięciu uczniów, którzy zakwalifikowali się na wyjazd oraz grupa rezerwowa. Wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni o wynikach rekrutacji. Gratulujemy.

Read More

Uczniowie klas II Tgb i III Tb jadą na trzytygodniowe praktyki we włoskich firmach

„Uczniowie klas II Tgb i III Tb jadą na trzytygodniowe praktyki we włoskich firmach zajmujących się energetyką odnawialną. Praktyki te zostaną zrealizowane w ramach projektu ” Mobilność- szansa na sukces”. Projekt ten po pozytywnej weryfikacji w ramach Erasmus+ został zakwalifikowany do realizacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Naszym partnerem w organizacji tego przedsięwzięcia jest włoska firma ETN z jej oddziałem Sistema Turismo w Rimini. Do dnia 20 listopada 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia do tego projektu. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorami projektu p. Eweliną Szczytyńską – Rybus lub p. Marcinem Tworkiem.”

Read More

Uczestnicy stażu i praktyk zawodowych

UWAGA!
W poniedziałek 17 czerwca spotkanie osób zakwalifikowanych na staże i praktyki wakacyjne, godzina: 9:00, miejsce: sala 105.
Uczestnicy stażu i praktyk zawodowych. Rodzice  zobowiązani są do wyrejestrowania uczestników staży i praktyk z ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończeniu staży i praktyk do ponownego ich zarejestrowania.
Termin odbioru umów o organizację stażu zawodowego: 17-06-2019 r.

Read More
  • 1
  • 2

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna