UWAGA!

W poniedziałek 17 czerwca spotkanie osób zakwalifikowanych na staże
i praktyki wakacyjne.
Godzina: 9:00
Miejsce: sala 105

Uczestnicy stażu i praktyk zawodowych.

Rodzice  zobowiązani są do wyrejestrowania uczestników staży i praktyk
z ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończeniu staży i praktyk do ponownego ich zarejestrowania.

Termin odbioru umów o organizację stażu zawodowego: 17-06-2019 r.