Poczet sztandarowy naszej szkoły upamiętnił dzisiaj kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Niech pamięć o zbrodniach wojennych nigdy nie przeminie!

Poczet sztandarowy naszej szkoły upamietnił dzisiaj kolejną rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Niech pamięć o zbrodniach wojennych nigdy nie przeminie!

Opublikowany przez ZSP nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu Sobota, 1 września 2018