Oto nasz adres:
Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 1
39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 8224941

lub

Sekretariat Zespołu Skół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu
ul. Św. Barbary 1 B
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 158223655