Na życie w Internacie duży wpływ ma Młodzieżowa Rada Internatu wybierana każdego roku w wyborach demokratycznych i tajnych. W bieżącym roku szkolnym poszczególne funkcje pełnią:
Przewodniczący:
Sowa Aleksandra
Zastępca Przewodniczącego:
Bilinskyi Vitalii
Sekcja kulturalna: 
Solonynka Solomiya
Sekcja organizacyjno – porządkowa: 
Szumski Krystian