Kategoria: Projekty UE

Wyjazd do Rimini na praktyki zawodowe

Rozpoczynamy rekrutację na wyjazd do Rimini na praktyki zawodowe w ramach projektu ERASMUS + „Od praktyki do sukcesu”. W okresie od 11 do 22 września można składać formularze zgłoszeniowe. Są one dostępne u koordynatorów projektu p. Eweliny Szczytyńskiej-Rybus i p. Marcina Tworka. Rekrutacja obejmuje uczniów klas 2,3 i 4 technikum w zawodach odnawialne źródła energii i budownictwo. Kolejne grupy wyjazdowe z innych kierunków będą miały przeprowadzoną rekrutację w dalszych terminach. Szczegółowe informacje dotyczące warunków i kryteriów rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej szkoły, u koordynatorów projektu oraz na tablicy ogłoszeniowej obok sali 20 na parterze szkoły.

Read More

Praktyki zagraniczne „Mobilność – szansa na sukces”

Kolejnym etapem realizacji tego projektu było zebranie komisji rekrutacyjnej. Po przeliczeniu punktów komisja zakwalifikowała kandydatów, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe. Punkty przyznawane były w następujących kategoriach: zachowanie, średnia ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, ocena z języka angielskiego oraz rekomendacja nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKZ. Wyłoniona została grupa dziewięciu uczniów, którzy zakwalifikowali się na wyjazd oraz grupa rezerwowa. Wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni o wynikach rekrutacji. Gratulujemy.

Read More

Uczniowie klas II Tgb i III Tb jadą na trzytygodniowe praktyki we włoskich firmach

„Uczniowie klas II Tgb i III Tb jadą na trzytygodniowe praktyki we włoskich firmach zajmujących się energetyką odnawialną. Praktyki te zostaną zrealizowane w ramach projektu ” Mobilność- szansa na sukces”. Projekt ten po pozytywnej weryfikacji w ramach Erasmus+ został zakwalifikowany do realizacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Naszym partnerem w organizacji tego przedsięwzięcia jest włoska firma ETN z jej oddziałem Sistema Turismo w Rimini. Do dnia 20 listopada 2020 r. przyjmujemy zgłoszenia do tego projektu. Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z koordynatorami projektu p. Eweliną Szczytyńską – Rybus lub p. Marcinem Tworkiem.”

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna