NABÓR ELEKTRONICZNY – LOGOWANIE

DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR PODANIA DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!

podanie po szkole podstawowej 2020 – PDF

LO:
1. Klasa o profilu pielęgniarsko – rehabilitacyjnym
2. Klasa o profilu ratowniczo – pożarniczym
3. Klasa o profilu animator czasu wolnego
4. Klasa o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne

Technikum:
1. Technikum aranżacji wnętrz i robót wykończeniowych
2. Technikum budownictwa
3. Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
4. Technikum spawalnictwa – nowość
5. Technikum geodezji z elementami nawigacji
6. Technikum inżynierii sanitarnej
7. Technikum chłodnictwa i klimatyzacji
8. Technikum ochrony środowiska
9. Technikum budowy dróg
10. Technikum inżynierii środowiska i melioracji
11. Technikum renowacji elementów architektury
12. Technikum gazownictwa

Szkoła Branżowa I stopnia:
1. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. Ślusarz z elementami spawalnictwa
3. Stolarz
4. Murarz-tynkarz
5. Monter sieci i instalacji sanitarnych – hydraulik z elementami spawalnictwa
6. Betoniarz-zbrojarz
7. Dekarz
8. Cieśla