Kategoria: Matura

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:
• w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.
 Sala 20 – matematyka
 Sala 22 – język angielski
Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.

Read More

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim.
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Read More

Egzamin maturalny w Formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym w Formule 2023
a) kształt arkuszy maturalnych – liczby zadań, maksymalnej liczby punktów, rodzajów zadań itd.
b) lista struktur gramatycznych w przypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
c) przykładowe zadania zawarte w Informatorach uznanych za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych określony w projekcie (po prekonsultacjach).

Read More

MATURA DO POPRAWKI

Informacje dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej
Egzamin maturalny w sesji poprawkowej, w części pisemnej obędzie się 23 sierpnia 2022 r.o godzinie 9:00.
Absolwenci przystępują do egzaminu w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.
Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej.
Wyniki egzaminu będą dostępne w dniu 9 września br. w serwisie ZIU. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 9 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
http://www.oke.krakow.pl/inf/

Read More

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

Będą wydawane 5 lipca 2022 roku (wtorek) przez wychowawców wg poniższego harmonogramu.
Godz. 9.00
Klasa IV TA – sala 20 – mgr Agnieszka Ewiak-Bałata
Godz. 9.30
Klasa IV TB – sala 20 – mgr Monika Wiącek
Godz. 10.00
Klasa III LOg – sala 20 – mgr Dorota Zioło
Zdający po raz kolejny – sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny.
Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Druki i dokumenty do pobrania”.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna