DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ  NR 3 W TARNOBRZEGU

dyrektor szkoły:
mgr Rafał Sawicki

wicedyrektor szkoły:
mgr inż. Monika Polek

kierownik kształcenia praktycznego:
mgr inż. Barbara Cyganek

kierownik internatu:
mgr Dorota Sudoł

kierownik administracyjny:
Mirosław Wiącek