Kadra pedagogiczna Internatu czuwa nad zapewnieniem prawidłowych warunków rozwoju wychowanków

Kierownik Internatu: 
mgr Dorota Sudoł

Wychowawcy:

mgr Elżbieta Dąbek- Herda

mgr Agnieszka Delimata- Mlazga

mgr Jurand Dul

mgr inż. Ewa Fudala

mgr Magdalena Glica

mgr Elżbieta Głowacka

mgr Krzysztof Haratym

mgr inż. Jacek Język

mgr Grażyna Kurpias

mgr Ewa Majer- Bobruś

mgr Natalia Muciek

mgr Katarzyna Nawrot

mgr Ewelina Piekutowska

mgr Monika Rak

mgr Iwona Stawowy

mgr Robert Stawowy

mgr Klaudia Szaraniec

mgr Janusz Szewerniak

mgr Marta Żak- Szczytyńska

 

Oprócz grona pedagogicznego nad internatem czuwają całodobowo pracownicy obsługi, którzy troszczą się o czystość i bezpieczeństwo mieszkańców.