Rada  Rodziców
Zespół Szkół nr 3 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tarnobrzegu

nr rachunku bankowego:

79 1140 2004 0000 3102 7710 2963

Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 3, dnia 14.09.2023 r.  przedstawiciele rad oddziałowych wybrali prezydium RR na rok szkolny 2023/24.

Przewodniczący: Monika Witoń

Skarbnik: Małgorzata Serafin

Sekretarz: Wiesława Kołodziej

Składka roczna na radę rodziców: 60,00 zł