Miesiąc: sierpień 2023

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

📢 4️⃣ września /poniedziałek/
🧱Godzina 9:00 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA WSZYSTKICH KLAS na placu /boisku szkolnym.
🧱Przejście do sal lekcyjnych na spotkania z wychowawcami.
🧱Godzina 8:00 msza święta w kościele pw. Św. Barbary.

Read More

„Ekopracownia – zielone serce szkoły”

Dzięki programowi „Ekopracownia – zielone serce szkoły” realizowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie powstanie w naszej szkole pracownia Odnawialnych Źródeł Energii.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpłynie na ochronę środowiska. Tradycyjne źródła energii, takie jak węgiel, ropa naftowa i gaz, generują ogromne ilości dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza. Odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna i wiatrowa, nie emitują szkodliwych gazów, a ich wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Całkowity koszt utworzenia pracowni wynosi 75 000,00 zł. z czego 7 500, 00 zł stanowi wkład własny MIASTA TARNOBRZEG.

Read More

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:
• w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.
 Sala 20 – matematyka
 Sala 22 – język angielski
Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna