1976

13 maja – Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie otwarcia Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących w Tarnobrzegu, Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
25 września – Uroczysta konferencja Samorządu Robotniczego Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, w trakcie której dyrektor Przedsiębiorstwa mgr inż. Mieczysław Biernat dokonał uroczystego otwarcia Zasadniczej Szkoły Budowlanej. Dyrektorem szkoły został mianowany mgr Albert Skalski.

1977

1 września – Rozpoczęły działalność warsztaty szkolne i został oddany internat dla młodzieży.

1978

1 maja – Oddanie do użytku sali gimnastycznej.

1979

1 stycznia – Dyrektorem szkoły został mgr Franciszek Wiącek.
1 września – Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono Zespół Szkół Budowlanych Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Tarnobrzegu. W skład zespołu wchodzą:

1) Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.
2) Technikum Budowlane dla Pracujących w Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego.
3) Ochotniczy Hufiec Pracy.

Rozpoczęła również pracę biblioteka szkolna.

1982

26 lutego – Kurator Oświaty i Wychowania zatwierdził wniosek Rady Pedagogicznej i Młodzieży Zespołu Szkół Budowlanych, by patronem szkoły został gen. Władysław Sikorski.
1 września – Młodzież rozpoczęła naukę w Technikum Budowlanym Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego.

1983

1 września – Został oddany kompleks obiektów sportowych z placem apelowym.
14 październik – Odbyła się uroczystość nadania szkole Imienia i Sztandaru.

1990

1 września – Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego przekazało szkołę i internat resortowi oświaty.
1 grudnia – Dyrektorem szkoły został mgr Józef Grzych.

1992

1 września – Rozpoczęła naukę klasa I Technikum Budowlanego o specjalności dokumentacja budowlana.

1993

1 września – Utworzono Technikum Ochrony Środowiska o specjalności uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.
16 listopada – Warsztaty Szkolne zostały przekazane do resortu oświaty.

1995

1 marca – Dyrektorem został mgr Stefan Struzik.

1996

1 września – W Technikum Budowlanym powstała nowa specjalność – urządzenia sanitarne.
14 październik – Odbyła się uroczystość XX-lecia szkoły. Rada Rodziców ufundowała nowy sztandar.

2001

1 styczeń – Warsztaty Szkolne weszły w skład nowopowstałego Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu.
13 październik – Odbyła się uroczystość XXV lecia szkoły.

2002

27 lutego – Uchwałą Rady Miasta Tarnobrzega przekształcono z dniem 1 września 2002r. Zespół Szkół Budowlanych w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
1 września – W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstały nowe szkoły:
– Liceum Ogólnokształcące
– Licea Profilowane

2005

maj – uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego zdawali nową maturę.

2006

22 czerwca – odbyły się uroczystości:
– wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców
– jubileusz XXX lecia szkoły
– miejskie uroczystości zakończenia roku szkolnego
1 września – dyrektorem szkoły zostaje mgr Robert Stawowy.

2007

3 września – wicedyrektorem szkoły została Pani mgr Iwona Rudnicka.
3 września – W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 powstały nowe kierunki kształcenia w Technikum:
– technik geodeta
– technik informatyk
– technik drogownictwa – pod patronatem firmy SKANSKA
– technik ochrony środowiska
– technik urządzeń sanitarnych