KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

L. p. Impreza, wydarzenie Termin Uwagi
1. Inauguracja Roku Szkolnego 1 września 2022

( czwartek )

godz. 900

Wychowawcy klas pierwszych po spotkaniu oprowadzają  uczniów po szkole, CKZ
2. Rada pedagogiczna (plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2022/2023) 13 września 2022

wtorek godz. 1500

Obecność nauczycieli obowiązkowa
3. Spotkania z rodzicami klas pierwszych 15 września 2022

( czwartek godz. 1645 spotkanie z Dyrektorem szkoły rodziców uczniów klas pierwszych,

godz. 1700 spotkania rodziców
z wychowawcami-wszystkie klasy )

Obecność nauczycieli wychowawców, administratora, nauczycieli uczących informatyki – obowiązkowa.
4. Zebranie Rady Rodziców 15 września 2022

( czwartek )

godz. 1745

Sala Patrona
5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – złożenie deklaracji do kierownika kształcenia praktycznego 15 września 2022 Odpowiedzialni wychowawcy klas: kierownik kształcenia praktycznego
6. Złożenie wstępnych deklaracji maturalnych, dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych w sesji wiosennej, przez uczniów klas 3 liceum i 4 technikum  30 września 2022

(piątek )

Odpowiedzialni wychowawcy klas maturalnych
7. Dzień Edukacji Narodowej 14 październik 2022

( piątek )

 

Odpowiedzialni; Samorząd Uczniowski, całe grono pedagogiczne
8. Dzień Wszystkich Świętych 1 listopad 2022

( wtorek)

Dzień wolny od zajęć

31 październik 2022 – Dzień Dyrektorski (1)

9.         Informacja o przewidywanych ocenach za I półrocze  – dotyczy klasy 4LOp, 4TAg i 4TBg 18 listopad 2022

( piątek )

Nauczyciele powiadamiają uczniów, wychowawcy klas powiadamiają rodziców
10. Wywiadówka śródsemestralna 24 listopad 2022

(czwartek)

godz. 1700

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
11. Informacja o przewidywanych ocenach za pierwsze półrocze  – pozostałe klasy   9 grudnia 2022

( piątek )

godz. 1500

Nauczyciele powiadamiają uczniów, wychowawcy klas powiadamiają rodziców
12.      Ustalenie ocen za I półrocze
i podliczenie dotychczasowej frekwencji uczniów klasy
4LOp, 4TAg i 4TBg
     1 6 grudnia 2022

(piątek)

Nauczyciele powiadamiają uczniów, wychowawcy klas powiadamiają rodziców
13. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna, Szkolenie  – procedury przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie
20 grudnia 2022

(wtorek)

godz. 1500

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
14. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022 –

31 stycznia 2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych, 2 stycznia 2023 – Dzień Dyrektorski (2)
15. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023

( piątek)

Dzień wolny od zajęć

 

16. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(część praktyczna egzaminu)

10 stycznia 2023

(poniedziałek)

Klasy technikum i szkoły branżowej 1 stopnia

 

17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(część pisemna egzaminu)

10 stycznia 2023

( wtorek )

 

Klasy technikum i szkoły branżowej 1 stopnia

Dzień Dyrektorski (3)

18. Ustalenie ocen za I półrocze
i podliczenie dotychczasowej frekwencji uczniów pozostałych klas
13 stycznia 2023

( piątek )

Nauczyciele powiadamiają uczniów, wychowawcy klas powiadamiają rodziców
19. Ferie zimowe 14-29 styczeń 2023 Dni wolne od zajęć
20. Rada klasyfikacyjna za I półrocze

 

31 stycznia 2023

( wtorek,

godz. 1500)

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
21. Wywiadówka semestralna 02 luty 2023

( czwartek)

godz. 1700

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
22. Rada pedagogiczna (podsumowująca I sem.) przedstawienie wniosków
z planu nadzoru pedagogicznego
za I sem.
7 luty 2023

(wtorek)

 godz. 1500

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
23. Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych, dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych w sesji wiosennej, przez uczniów klas maturalnych 7 luty 2023

(wtorek)

 

Odpowiedzialni wychowawcy klas maturalnych
24.      Informacja o przewidywanych ocenach za II półrocze dla uczniów klas maturalnych  

24 marca 2023

( piątek )

Nauczyciele powiadamiają uczniów i rodziców zgodnie
z regulaminem oceniania
i klasyfikowania uczniów
25. Wywiadówka dla klas kończących 31 marca 2023

( wtorek )

Godz. 1600-1700

Obecność nauczycieli wychowawców obowiązkowa
26. Wiosenna przerwa świąteczna 06 kwietnia 2023

– 11 kwietnia 2023

(czwartek – wtorek)

 

Dni wolne od zajęć
27.      Ustalenie ocen końcowych  dla uczniów klas maturalnych, zestawienie frekwencji uczniów, wpisanie w dziennikach ocen końcowych 21 kwietnia 2023

(piątek)

Odpowiedzialni nauczyciele uczący w danych klasach, wychowawcy
28.      Rada Pedagogiczna; klasyfikacja końcowo-roczna uczniów klas maturalnych oraz szkolenie członków Rady w związku
z egzaminem maturalnym
24 kwietnia 2023

(poniedziałek)

 godz. 1500

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
29.      Dzień otwarty szkoły 25 kwietnia 2023

(wtorek )

 

Odpowiedzialni, SU + wszyscy nauczyciele

Dzień Dyrektorski (4)

30.      Wywiadówka dla klas kontynuujących naukę 27 kwietnia 2023

(czwartek)

godz. 1700

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
31. Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klas maturalnych

 

28 kwietnia 2023

(piątek)

godz. 1000

Akademia na sali gimnastycznej
32. Święto Pracy 1 maja 2023 r.

(poniedziałek)

2 maja 2023

(wtorek)

Dzień wolny od zajęć

 

 

Dzień Dyrektorski (5)

33. Święto konstytucji 3 Maja 3 maja 2023 r.

(środa)

Dzień wolny od zajęć

 

34. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

Część pisemna

 

 

 

4-23 maja 2023 r.

 

 

Egzaminy przeprowadzone
w szkole według harmonogramu ustalonego przez CKE

Dni dyrektorskie( 6,7,8);

4 maja 2023 – czwartek

5 maja 2023 – piątek

8 maja 2023 poniedziałek

35. Informacje o przewidywanych ocenach za II półrocze oraz  ocenach z zachowania dla uczniów pozostałych klas 26 maj 2023

( piątek )

Nauczyciele powiadamiają uczniów i rodziców zgodnie

z regulaminem oceniania

i klasyfikowania uczniów

36. Boże Ciało  8 czerwca 2023

( czwartek)

9 czerwca 2023

Dzień wolny od zajęć

 

Dzień Dyrektorski (9)

37. Ustalenie ocen końcowych  dla uczniów pozostałych klas, zestawienie frekwencji uczniów, wpisanie w dziennikach ocen końcowych 16 czerwca 2023

( piątek )

Odpowiedzialni nauczyciele uczący w danych klasach, wychowawcy
38.      Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji uczniów obecnych klas, uchwała rady – listy uczniów promowanych, niepromowanych
i dopuszczonych do egzaminów poprawkowych,
19 czerwca 2023

( poniedziałek )

godz. 1315

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa
39. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

(część pisemna egzaminu)

22 czerwca 2023

(wtorek)

 

Klasy technikum i szkoły branżowej 1 stopnia

 

40.      Zakończenie zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 23 czerwca 2023

( piątek )

godz. 900

Akademia
41.      Rada pedagogiczna plenarna –podsumowanie pracy szkoły, wnioski z planu nadzoru pedagogicznego  27 czerwca 2023

( wtorek )

godz. 900

Obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa