KADRA NAUCZYCIELSKA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W TARNOBRZEGU

język polski:
mgr Monika Czech,
mgr Marta Leśniak,
mgr Karina Mróz

język angielski:
mgr Paulina Górz,
mgr Anna Jonasz – Andrzejewska,
mgr Agata Wójcik,
mgr Marcin Tworek

język niemiecki:
mgr Agnieszka Ewiak – Bałata,
mgr Iwona Ćwik,
mgr Edyta Jadach,
mgr Iwona Rudnicka,
mgr Rafał Sawicki,
mgr Janusz Szewerniak

matematyka:
mgr Ewelina Szczytyńska – Rybus,
mgr Greta Tomczyk – Jarosz,
mgr Dorota Zioło

chemia:
mgr Elżbieta Głowacka

fizyka:
mgr Greta Tomczyk – Jarosz

geografia:
mgr Iwona Rudnicka

biologia:
mgr Iwona Stawowy

informatyka:
mgr inż. Ewa Fudala,
mgr Roman Jachyra

religia:
mgr Adrian Turek,
mgr Wioletta Wilk

przedmioty zawodowe:
lic. Izabela Babiec,
mgr inż. Barbara Cyganek,
mgr Tomasz Dąbek,
mgr Roman Jachyra,
mgr inż. Barbara Korporowicz,
mgr inż. Halina Łazowska,
mgr inż. Monika Polek,
mgr Marek Serafin,
mgr inż. Marcin Stachowicz,
mgr Iwona Stawowy,
mgr inż. Monika Wiącek,
mgr inż. Alina Zdeb,
Adam Ziomkowski,
mgr inż. Ludwik Zgórski

historia:
mgr Monika Adamiec,
mgr Małgorzata Stelmach
mgr Adrian Turek

edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Małgorzata Stelmach

plastyka:
mgr Monika Adamiec

wiedza o społeczeństwie:
mgr Monika Adamiec,
mgr Małgorzata Stelmach

historia i społeczeństwo:
mgr Monika Adamiec
mgr Małgorzata Stelmach

przedsiębiorczość:
mgr inż.  Monika Wiącek

wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Wioletta Wilk

wychowanie fizyczne:
mgr Paweł Krzemiński,
mgr Adam Mażysz,
mgr Marzena Podgórna
mgr Jacek Sobowiec

biblioteka:
mgr Jolanta Raźniewska – Burczak