Kategoria: Dla ucznia i rodzica

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie

Informacja o opłacie za egzamin maturalny dla absolwentów OKE w Krakowie, którzy ukończyli szkoły w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim.
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu oraz
2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Read More

Egzamin maturalny w Formule 2023

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o egzaminie maturalnym w Formule 2023
a) kształt arkuszy maturalnych – liczby zadań, maksymalnej liczby punktów, rodzajów zadań itd.
b) lista struktur gramatycznych w przypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
c) przykładowe zadania zawarte w Informatorach uznanych za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych określony w projekcie (po prekonsultacjach).

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna