Kategoria: Rekrutacja

Terminy rekrutacji 2017/2018

Szkoła prowadzi elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych. 1. Od 08.05.2017r. do 09.06.2017r. Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie danych oraz wybór preferencji (wybór szkoły ponadgimnazjalnej oraz klasy). Następnie kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych objęci elektronicznym system rekrutacji drukują podania pobrane z elektronicznego systemu rekrutacyjnego i podpisane przez nich oraz ich rodziców / opiekunów zanoszą do szkoły ponadgimnazjalnej, którą wybrali jako szkołę pierwszego wyboru (w naszej szkole przychodzą do punktu rekrutacyjnego, który znajduje się w bibliotece szkolnej). Szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje podania kandydatów. Kandydaci z gimnazjów spoza systemu rejestracji elektronicznej dokonują logowania w szkole pierwszego wyboru (przychodzą w naszej szkole...

Read More

Zasady przeliczania na punkty wyniku egzaminu gimnazjalnego, ocen i innych osiągnięć kandydata

O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „BUDOWLANKA” w Tarnobrzegu mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów. O przyjęciu do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające: 1. Liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Sumaryczny wynik przedstawiony w procentach, uzyskany z egzaminu z: – języka polskiego – historii i wiedzy o społeczeństwie – matematyki – przedmiotów przyrodniczych – języka obcego mnoży się przez 0,2. Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych. 2. Oceny na świadectwie z czterech zajęć edukacyjnych: języka polskiego, matematyki, języka obcego...

Read More

Dla ucznia i rodzica

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna

Szkoła branżowa