MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU:

Przewodniczący:
Solomiia Solonynka
Skarbnik:
Viktoria Ananieva
Sprawy organizacyjno – kulturalne: 
Małgorzata Burdzy, Weronika Orlik, Zuzanna Augustyn