Kadra pedagogiczna Internatu czuwa nad zapewnieniem prawidłowych warunków rozwoju wychowanków

Kierownik Internatu: 
mgr Dorota Sudoł

Wychowawcy:
mgr Delimata Agnieszka
mgr inż. Fudala Ewa
mgr Haratym Krzysztof
mgr Kotulski Krzysztof
mgr Kurpias Grażyna
mgr Leśniak Marta
mgr Majer-Bobruś Ewa
mgr Mazur-Ferdek Beata
mgr Piekutowska Barbara
mgr Piekutowska Ewelina
mgr Raźniewska-Burczak Jolanta
mgr Rudnicka Iwona
mgr Stelmach Małgorzata
mgr Sobowiec Jacek
mgr Stawowy Iwona
mgr Stępak Waldemar
mgr Szaraniec Klaudia
mgr Wiącek Monika

Prócz grona pedagogicznego nad internatem czuwają całodobowo fantastyczni dozorcy i dozorczynie, którzy troszczą się również o czystość.