Kadra pedagogiczna Internatu czuwa nad zapewnieniem prawidłowych warunków rozwoju wychowanków

Kierownik Internatu: 
mgr Dorota Sudoł

Wychowawcy:
mgr Bołoz Aleksandra
mgr inż. Bołoz Marek
mgr Delimata Agnieszka
mgr inż. Fudala Ewa
mgr Haratym Krzysztof
mgr Jachyra Roman
mgr Kozłowska Małgorzata
mgr Leśniak Marta
mgr Majer-Bobruś Ewa
mgr Mazur-Ferdek Beata
mgr Piekutowska Barbara
mgr Sobowiec Jacek
mgr Stawowy Robert
mgr Stępak Waldemar
mgr Wiącek Monika

Prócz grona pedagogicznego nad internatem czuwają całodobowo fantastyczni dozorcy i dozorczynie, którzy troszczą się również o czystość.