Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja LATO 2022 w dniu 31.08.2022. Wyniki są dostępne na Portalu zdającego.
Odbiór Certyfikatów kwalifikacji zawodowych w dniu 07.09.2022 w sekretariacie szkoły.