Na egzamin zdający zgłaszają się o godzinie podanej przez wychowawcę klasy, absolwenci 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z danej kwalifikacji.

Każdy zdający musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, własny czarno piszący długopis, przybory wymienione w Komunikacie dyrektora CKE, maseczkę oraz rękawiczki.

Podczas obydwu części egzaminu  zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.

Wszyscy zdający proszeni są obowiązkowo o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu – załączniki:

– wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r.

– harmonogram Harmonogram – dla uczniów przystępujących do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020

– przybory dozwolone Przybory dozwolone na egzamin czerwiec – lipiec 2020