Informujemy, że od 26 maja 2020 r. w sekretariacie szkoły znajdują się do odbioru dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum 2019/2020,  po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Odbiór osobisty lub upoważnienie do odbioru pełnoletniego członka rodziny.

Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.

Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.

Przypominamy, że obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust oraz zachowanie bezpiecznej odległości – minimum 1,5 m.

 

Tel. 15 822 36 55

Wzór upoważnienia

http://budowlanka.tbg.net.pl/wp-content/uploads/2018/05/upowa%C5%BCnienie.pdf