Kategoria: Egzamin

Wyniki EGZAMINU ZAWODOWEGO potwierdzającego KWALIFIKACJE w ZAWODZIE

💐Niezmiernie miło informujemy o wynikach EGZAMINU ZAWODOWEGO💪 potwierdzającego KWALIFIKACJE w ZAWODZIE.😍😍😍 z czerwca 2021r.
▶klasa IV TA „Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych” część pisemna 1️⃣0️⃣0️⃣%, praktyczna 1️⃣0️⃣0️⃣%
▶klasa 2 BR „Wykonywanie i naprawa elementów maszyn” część pisemna 8️⃣0️⃣%, praktyczna 1️⃣0️⃣0️⃣%
▶klasa 4 TB „Wykonywanie robót konstrukcyjno – bud.” część pisemna 7️⃣1️⃣%, praktyczna 1️⃣0️⃣0️⃣%
▶klasa 4 TB „Montaż urządzeń energetyki odnawialnej” część pisemna 6️⃣3️⃣ %, praktyczna 1️⃣0️⃣0️⃣%
▶klasa 2 BR „Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych” 7️⃣3️⃣% i 1️⃣0️⃣0️⃣% 👏👏👏

Read More

ODBIÓR DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Informujemy, że w dniu 08 września 2021 r. od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum 2020/2021. Odbiór osobisty lub upoważnienie do odbioru pełnoletniego członka rodziny.
Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce. Przypominamy, że obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust oraz zachowanie bezpiecznej odległości – minimum 1,5 m.

Read More

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec/lipiec 2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w ostatnim tygodniu roku szkolnego zgodnie z załączonym harmonogramem.
Zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
– w części pisemnej każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), oraz może mieć kalkulator prosty*.
– w części praktycznej – długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz przybory wymienione w Komunikacie dyrektora CKE
Zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.
Na terenie szkoły należy stosować wytyczne epidemiczne w związku z COVID-19 dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w sesji czerwiec 2021 r. – w miejscach wspólnych obowiązkowo maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniego dystansu.
Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.

Read More

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021

Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Podczas obydwu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zabrania się wnoszenia do sali oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.
Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.
Na terenie szkoły należy stosować wytyczne epidemiczne  w związku z COVID-19  dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu w sesji zimowej 2021 r.

Read More

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie styczeń 2021

Uczniowie przystępujący do egzaminu oraz wszyscy nauczyciele powołani do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Strona archiwalna