Uczniowie przystępujący do egzaminu oraz wszyscy nauczyciele powołani do zespołów nadzorujących przebieg egzaminu proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

Przeprowadzanie EPKwZ EZ COVID Wytyczne Zima 2021