1. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PO SZKOLE GIMNAZJALNEJ 2022 – 2023 
 2. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 2022 – 2023
 3. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA MATURALNEGO I DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – Wzór upoważnienia
 4. JAK ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM INTERNATU? Podanie PDF 
 5. REGULAMIN INTERNATU
 6. Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Tarnobrzegu Pobierz statut
  Statut Szkoła Branżowa I Stopnia
 7. Podanie po szkole podstawowej 2021 – PDF
 8. Podanie po szkole gimnazjalnej 2019 – PDF
 9. Podanie o egzamin poprawkowy 2020- PDF
 10. Przedziały punktowe ocen semestralnych i końcoworocznych
 11. Procedury postępowania w przypadku nieusprawiedliwionych godzin w ZS nr 3 „Budowlanka” w Tarnobrzegu
 12. REGULAMIN praktyk – zatwierdzony ZS 3 w Tarnobrzegu
 13. Podanie Branżowa Szkoła II stopnia
 14. Oświadczenie RODO