Przypominamy, że zbliżają się terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Na egzamin zdający zgłaszają się przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem tożsamości ze zdjęciem oraz materiałami i przyborami wymienionymi w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r.:

w części pisemnej egzaminu  https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_ZAW_NOWY_pis-I-II_2019.pdf

w części praktycznej egzaminu https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_NOWY_prakt%20I-II_2019.pdf

Podczas obydwu części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zabrania się wnoszenia do sali oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.

Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.

W dniu 10 STYCZNIA 2019 r. – część pisemna egzaminu:
Oznaczenie kwalifikacji Godzina Sala
B.05 10:00 203
B.08 10:00 206
B.18 10:00 203, 204
B.21 10:00 206
B.34 10:00 204
B.06 12:00 203
B.33 12:00 204
B.35 12:00 204
R.08 12:00 204
B.07 14:00 203
B.30 14:00 203, 204
B.36 14:00 204

 

W dniu 09 STYCZNIA 2019 r. – część praktyczna egzaminu zgodnie z harmonogramem:
Oznaczenie kwalifikacji Godzina Sala
B.35 09:00 203
B.27 13:00 203
B.33 13:00 203
B.36 13:00 203
R.08 13:00 203

 

W dniu 18 stycznia 2019 r. – część praktyczna egzaminu:

– kwalifikacja B.30 – godzina 09:00, sala 102, 105

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji B.06, B.18, B.21 odbywa się w CKP w Tarnobrzegu zgodnie z podanym przez ośrodek harmonogramem oraz informacją otrzymaną przez zdającego wydrukowaną z systemu SMOK.