28 kwietnia (sobota) od 8.00 – 11.15 geografia zamiast matematyki
2 czerwca (sobota) od 8.00 – 11.15 matematyka zamiast geografii
26 i 27 maja nie ma zjazdu – nowy termin to 2 i 3 czerwca