Środowiskowy Dom Samopomocy złożył naszym dziewczynom z klasy 1A LO profil „Pielęgniarsko – Rehabilitacyjny” podziękowania za okazane wsparcie i pomoc wolontariacką. Okazją był Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy z Podkarpacia. Nasze Pielęgniarki wykazały się ogromną wrażliwością i otwartością na potrzeby osób niepełnosprawnych. Otrzymaliśmy piękne podziękowanie, słodkości i… wspaniały zegar wykonany przez podopiecznych Domu Samopomocy.
Dziękujemy Dyrektor ŚDS Pani Beacie Wasiucie i opiekunowi koła Pani Barbarze Piekutowskiej.

Galeria