Europejski Dzień Języków to ogólnoeuropejskie wydarzenie promujące naukę języków obcych i poznawanie kultur innych krajów. W naszej szkole z tej okazji odbył się konkurs wiedzy o językach. W zawodach wzięło udział 9 grup. Zwycięzcami zostali przedstawiciele klasy 2 TB. W nagrodę przez jeden dzień nie będą się martwić ocenami niedostatecznymi.
Nauczyciele języków obcych

Galeria