Liceum dla Dorosłych to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie I
Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń

Wymogi rekrutacyjne:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (ZSZ)
– 2 zdjęcia