KURSY W BUDOWLANCE
1. Kurs z zakresu projektowania przestrzennego AutoCad
2. Kurs z przedmiarowania i kosztorysowania w programie NormaPro
Łącznie certyfikaty ukończenia otrzyma 28 osób.

Galeria