Listy osób zakwalifikowanych na kursy:
1. Operator wózków widłowych z napędem elektrycznym z uprawnieniami UDT
2. Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie NormaPro
3. Kurs z zakresu projektowania przestrzennego AutoCad
Wymienione wyżej kursy będą realizowane w terminie 23 – 27 styczeń 2017 r.(drugi tydzień ferii zimowych).
Rozpoczęcie kursów nastąpi 23 stycznia 2017 r. o godzinie:
– 9:00 – Kurs z zakresu projektowania przestrzennego AutoCad – sala 109
– 9:00 – Kurs z przedmiarowania i kosztorysowanie w programie NormaPro – sala 111
– 9:00 – Kurs: Kierowca – Operator wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych z wymianą butli gazowych i uprawnieniami UDT – sala 4
Ostateczny termin złożenia wszystkich dokumentów (tj. deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu, zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania) upływa w dniu 13.01.2017.
Jednocześnie informujemy, że rezygnacja z kursu po złożeniu wszystkich formularzy zgłoszeniowych związana będzie z pokryciem kosztów udziału w kursie.

Lista