Kategoria: Synergia

Uczestnicy stażu i praktyk zawodowych

UWAGA! ZMIANA TERMINU ODBIORU UBRAŃ ROBOCZYCH
Uczestnicy stażu i praktyk zawodowych. Rodzice zobowiązani są do wyrejestrowania uczestników staży i praktyk z ubezpieczenia zdrowotnego, a po zakończeniu staży i praktyk do ponownego ich zarejestrowania. Termin odbioru umów o organizację stażu zawodowego: 22-06-2018 r. Termin odbioru ubrań roboczych: od godz. 12.00 do 16.00, 03-07-2018 r. (tj. wtorek)

Read More

Zajęcia w Stacji Uzdatniania Wody

W ramach Projektu „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” uczniowie klasy II Tc – grupa Technikum urządzeń sanitarnych oraz klasy IV Tc – grupa Technikum ochrony środowiska, uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych realizowanych we współpracy z Tarnobrzeskimi Wodociągami. Na zajęciach w Stacji Uzdatniania Wody w Jeziórku młodzież zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi:
– obsługi aparatury pomiarowej komponentów środowiska
– zbierania, gromadzenia i przekształcania wyników przez programy komputerowe
– obsługi systemów monitorujących pracę stacji uzdatniania wody
Obiekt ten realizuje na terenie naszego miasta usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Read More

Kursy w Budowlance – nowe kwalifikacje

W ramach projektu „SYNERGIA – OD JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DO WZROSTU ZATRUDNIENIA” po 67 godzinnych zajęciach teoretycznych i praktycznych, odbył się egzamin na wózki widłowe z napędem elektrycznym z uprawnieniami UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Objęte projektem SYNERGIA kursy zawodowe odbywać się będą w Budowlance do roku 2020 i obejmują również płatne staże u pracodawców i praktyki zawodowe.

Read More

Dla ucznia i rodzica

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Witaj w Budowlance

Facebook

Media społecznościowe

Strona archiwalna