Zajęcia prewencyjne z policją
Przedstawiciele KM Policji w Tarnobrzegu: starszy aspirant Stanisław Ciba i aspirant sztabowy Rafał Szymański przeprowadzili 27 października zajęcia prewencyjne w klasach: 3 BR p, 2 TA i 3 TB p.
Policjanci poruszyli tematykę dotyczącą odpowiedzialności karnej młodzieży.