Tak powstaje posadzka w „małej szatni”. Klasa 3TAp i 3TAg na zajęciach praktycznych, GLAZURNICY.