1. Dyrektor szkoły informuje, że dni 08, 09 i 10 czerwca (pierwsze trzy dni matur) są dniami dyrektorskimi, czyli wolnymi od zajęć dydaktycznych dla Liceum i Technikum. Klasy Branżowe mają zajęcia zgodnie z planem. Będą okienka dla uczniów w związku z nieobecnością nauczycieli, którzy powołani są do komisji maturalnych.
  2. Do końca roku szkolnego istnieje możliwość konsultacji z nauczycielami w szkole. Zainteresowani uczniowie kontaktują się ze swoim wychowawcą w celu ustalenia terminów.
  3. Do 19 czerwca nauczyciele wystawiają oceny końcowe.
  4. Sposób zorganizowania zakończenia roku szkolnego i rozdania świadectw zostanie przekazany w kolejnym komunikacie.

Dyrektor szkoły Rafał Sawicki