🖊🖊Ferie feriami a u nas, jak i w całej Polsce trwają egzaminy zawodowe👨‍🎓. Przyszli technicy budownictwa, energetyki odnawialnej, geodezji zdają egzaminy potwierdzające KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 👷. Np.: BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów, BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i nieruchomościami, BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. ✊

Galeria