05 kwietnia (piątek)  2019 r. o godzinie 10.45 odbędzie się szkolny turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Będzie on jednocześnie eliminacją do turnieju miejskiego organizowanego przez Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP przy wsparciu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz WORD.

W turnieju mogą brać udział wszyscy uczniowie ZSP nr 3 w Tarnobrzegu. Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa i ratownictwa, proszone są o zgłaszanie się do pani mgr M. Stelmach.

Materiały szkoleniowe dla uczestników turnieju znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu (w zakładce ”Informacje i porady”).

Materiały szkoleniowe dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” (2019 rok)