16 marca (poniedziałek)  2020 r. o godzinie 11.35 w sali 202 odbędzie się szkolny turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom 2020”. Będzie on jednocześnie eliminacją do turnieju miejskiego organizowanego przez Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP przy wsparciu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz WORD.
W turnieju mogą brać udział wszyscy uczniowie ZS nr 3 w Tarnobrzegu. Osoby, które chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa i ratownictwa, proszone są o zgłaszanie się do pani mgr M. Stelmach bądź pana mgr Jacka Sobowca.

Materiały szkoleniowe dla uczestników dostępne są na stronie internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu      www.straz.tarnobrzeg.pl  (w zakładce „Informacje”).