Od poniedziałku 19 października rozpoczynamy w naszej szkole nauczanie w formie mieszanej (hybrydowe).

Poniżej klasy skierowane na naukę zdalną z DOMU. Klasy te uczą się z DOMU zgodnie ze szkolnym planem lekcji i godzinami dzwonków. Nauczyciele sprawdzają obecność, wystawiają oceny itd.:

Tydzień 1, poniedziałek – piątek, 19-23 październik.

2a LOg  -liceum ogólnokształcące po gimnazjum
2a LOp  -liceum ogólnokształcące po szk. podstawowej
2 TAg    -technikum robót wyk. z Aranżacją Wnętrz po gimnazjum
2 TAp   -technikum robót wyk. z Aranżacją Wnętrz po szk. podstawowej
2 TBg  –technikum budownictwa / urządzeń i systemów energetyki odnawialnej po gimnazjum
2 TBp  –technikum budownictwa / geodezyjne po szk. podstawowej

Pozostałe klasy uczą się normalnie w szkole, stacjonarnie zgodnie z planem lekcji.

CKZ – zajęcia praktyczne WSZYSTKICH KLAS technikum i szk. branżowej (również tych przebywających na nauczaniu domowym) odbywają się zgodnie z planem na warsztatach CKZ.

Kolejny komunikat o nauczaniu mieszanym pojawi się pod koniec tygodnia.

 

Tarnobrzeg, 17.10.2020,  Dyrektor szkoły