Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!
(B. Conklin)

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składam wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia.
Dziękując za trud podejmowanej na co dzień pracy, życzę
aby Państwa twórcza i aktywna postawa
znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców
oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
im. gen. Wł. Sikorskiego
w Tarnobrzegu