Miesiąc: czerwiec 2020

Harmonogram odbioru świadectw – 26.06.2020 piątek

Obowiązek!  Maseczki, rękawiczki, odstęp 2 m, dezynfekcja rąk przed wejściem                                                      
Do budynku wchodzimy pojedynczo.
Nie odebrane świadectwa można odebrać w terminie późniejszym u wychowawcy w szkole, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem dnia odbioru.
w godzinach
od 8.00 do 9.00 1 Brp mgr M. Leśniak Sala gimnastyczna – wejście od boiska, nie przez szkołę
1 LOp mgr P. Krzemiński I piętro korytarz – wejście główne
1 LOg mgr D. Zioło II piętro korytarz – wejście główne
w godzinach
od 9.30 do 10.30 1 TAp mgr M. Adamiec Sala gimnastyczna – wejście od boiska, nie przez szkołę
1 TAg mgr inż. M. Polek I piętro korytarz – wejście główne
1 TBp mgr inż. M. Stachowicz II piętro korytarz – wejście główne
w godzinach
od 11.00 do 12.00 1 TBg mgr M. Tworek Sala gimnastyczna – wejście od boiska, nie przez szkołę
2 Br mgr G. Tomczyk I piętro korytarz – wejście główne
2 TA mgr A. Ewiak-Bałata II piętro korytarz – wejście główne
w godzinach
od 12.30 do 13.30 1 Brg mgr J. Sobowiec Sala gimnastyczna – wejście od boiska, nie przez szkołę
2a LO mgr A. Wójcik I piętro korytarz – wejście główne
2 TB mgr M. Wiącek II piętro korytarz – wejście główne
w godzinach
od 14.00 do 15.00 3 TB mgr M. Czech Sala gimnastyczna – wejście od boiska, nie przez szkołę
3 Br mgr A. Mażysz I piętro korytarz – wejście główne
3 TG mgr K. Mróz II piętro korytarz – wejście główne

Read More

Egzaminy zawodowe

☀️Technicy i Branżówka. Egzaminy zawodowe. 💪👩‍🎓
▶️Wykonywanie elementów maszyn i urządzeń MG.20
▶️Wykonywanie robót montażowych i wykończeniowych BD.04
▶️Montaż urządzeń energetyki odnawialnej BD.17
▶️Kontrolowanie robót konstrukcyjno – bud. BD.29

Read More

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020 R.

Na egzamin zdający zgłaszają się o godzinie podanej przez wychowawcę klasy, absolwenci 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu z danej kwalifikacji.
Każdy zdający musi posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, własny czarno piszący długopis, przybory wymienione w Komunikacie dyrektora CKE, maseczkę oraz rękawiczki.
Podczas obydwu części egzaminu  zabrania się wnoszenia do sali egzaminacyjnej oraz korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych.
Przypominamy, że jest to egzamin państwowy i należy do niego podejść z należytą powagą oraz dostosować strój do formy zdawania egzaminu.
Wszyscy zdający proszeni są obowiązkowo o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi egzaminu – załączniki:
– wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r.
– harmonogram
– przybory dozwolone

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna