BIBLIOTEKA SZKOLNA  będzie CZYNNA OD 1 CZERWCA 2020 R.

– od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00

Uczniowie wszystkich klas proszeni są o zwrot  wypożyczonych książek do 19 czerwca.

Przed  wizytą w bibliotece szkolnej należy zapoznać się z regulaminem przyjmowania i zwrotów książek obowiązującym w okresie trwania epidemii wywołanej COVID-19.

Regulamin przyjmowania i zwrotów książek
w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 3 w Tarnobrzegu

  1. Nauczyciel bibliotekarz oraz czytelnicy powinni przebywać w bibliotece w  maseczce i rękawiczkach ochronnych.
  2. Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (minimum 1,5 m).
  3. Biblioteka powinna być często wietrzona, a powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (klamki, drzwi wejściowe, blaty) często czyszczone.
  4. Należy dezynfekować blat biurka bibliotekarza po obsłużeniu każdego czytelnika.
  5. Jednocześnie w bibliotece może przebywać z bibliotekarzem jedna osoba. Pozostałe oczekują przed wejściem do biblioteki zachowując odstęp minimum 1,5 m.
  6. Wszystkie zwrócone książki podlegają 3-dniowej kwarantannie.
  7. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek. Składowane książki są oznaczone datą przyjęcia.
  8. Jeżeli uczeń z ważnych przyczyn nie będzie w stanie zwrócić wypożyczonych książek do 19 czerwca 2020 r., powinien powiadomić o tym przez e-dziennik nauczyciela bibliotekarza i ustalić z nim termin zwrotu w późniejszym terminie.
  9. Z powodu epidemii nie przewiduje się w tym roku szkolnym wypożyczeń książek na okres wakacji.
  10. Wszelkich wyjaśnień udziela p. Jolanta Raźniewska-Burczak przez e-dziennik.