W dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek) w godzinach 9.00-11.00 będą wydawane przez wychowawców dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa z kwalifikacji oraz informacje o wynikach egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2019.

klasa III t – mgr Paweł Krzemiński sala 20

klasa III TC (technik urządzeń sanitarnych) – mgr Małgorzata Stelmach – sala 23

klasa III TB – mgr Ewelina Szczytyńska-Rybus – sala 22

Pozostali zdający – odbiór w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście lub upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia do pobrania na stronie szkoły w zakładce DRUKI I DOKUMENTY.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA MATURALNEGO I DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE