REGULAMIN WYBORÓW MISS I MISTERA SZKOŁY 2023
1. Organizatorem konkursu „Wybory MISS i MISTERA Szkoły” są administratorzy Facebooka naszej szkoły.
2. Celem konkursu jest wyłonienie najładniejszej uczennicy i najprzystojniejszego ucznia, którzy otrzymają tytuł
i nagrody.
3. W konkursie biorą udział uczniowie klas I – IV naszej szkoły.
4. Założenia konkursu:
* wybory będą odbywać się poprzez https://www.facebook.com/ZSPnr3BUDOWLANKATarnobrzeg/
* uczestnictwo jest dobrowolne
* zgłaszanie kandydatur do 29 maja 2023 r. do godziny 10:30 w sali 111
* zgłoszone osoby muszą wyrazić zgodę na udział w konkursie i udostępnienie wizerunku
* sesja zdjęciowa 31 maja 2023 r.
* głosowanie trwa do 22 czerwca 2023 r.. do godziny 22:00
* zostanie utworzona galeria (miss i mistera) ze zdjęciami kandydatów
* głosować mogą także osoby spoza szkoły
* osoba z największą ilością polubień wygrywa
* zwycięzcy (miss i mister) zostaną przedstawieni na Facebooku i stronie WWW,
* koronacja i wręczenie nagród odbędzie się w dniu zakończenia roku szkolnego