28 maja (wtorek) o godz. 9.00 odbędzie się „mała matura” z matematyki dla uczniów klas 1a i 2a LO oraz 1TA, 1TB, 2TB, 2TG, 3TB, 3TC. Przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowe!
Zakres materiału obejmuje dotychczas zrealizowane zagadnienia. Dozwolone korzystanie z tablic matematycznych i prostych kalkulatorów. Nie wolno używać telefonów komórkowych!
Egzamin podlega ocenie na takich samych zasadach jak sprawdziany pisemne.
Kalkulatory we własnym zakresie, tablice zapewnia szkoła.
Nieobecni z ważnych przyczyn są zobligowani do napisania egzaminu tuż po powrocie do szkoły w pierwszym możliwym terminie.
Czas trwania: 80 minut